Preview Mode Links will not work in preview mode

Daddy Issues

Nov 27, 2019

Fyra P och en begravning. Feelgood. Roligt. Glöm inte: Enjoy the beauty and power of your youth


Nov 20, 2019

Julia Frändfors och Julia Lyskova tar här avstamp i det solipsistiska tankegodset från det kunskapsteoretiska fältet och skärskådar jagets möjligheter och begränsningar. Frändfors lanserar sedan sin teori "En ficka i tiden" och utvidgar därmed sin fenomenologi, medan Lyskova presenterar sina senaste rön...


Nov 13, 2019

Tjejerna avslöjar allt.


Nov 6, 2019

En podcast für alle med Julia Frändfors och Julia Lyskova (mp)