Preview Mode Links will not work in preview mode

Daddy Issues

Sep 26, 2019

RIP Arne


Sep 19, 2019

It is happening again


Sep 12, 2019

Onda andar, menssoppor och rasförrädare, våld m tjänsteman, Krunestruts och blonda med brunögon, frihet, fotfobi och svampar


Sep 5, 2019

Är det en fågel? Ett plan? Nej, det är Daddy Issues!