Preview Mode Links will not work in preview mode

Daddy Issues

Mar 28, 2019

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 ger stöd till dig som utsatts för våld och hot.

Att vara anhörig

Att ana eller veta att någon man känner utsätts för våld skapar ofta frustration. Man vill hjälpa, men vad kan du som nära anhörig, vän eller kollega göra?

Lyssna på kvinnan och ifrågasätt inte det hon...


Mar 20, 2019

Ni tjatar, vi lyssnar. Ni vill ha mer Julia och Julia? Här! Ni vill ha längre Julia och Julia? Så ja! Ni vill ha större... vi stannar där och säger välkomna ombord till detta snabbtåg som hela tiden ökar farten.


Mar 13, 2019

Är det nån som bryr sig om den här avsnittsbeskrivningen? Är det nån som bryr sig om Julia och Julia? Är det nån som bryr sig om du är tjock? Annars då? Vem bryr sig?  


Mar 6, 2019

Slö redaktör klipper och klistrar ur Julia "lilla j" Frändfors instagram (kommentarer inom parentes är den slöa redaktörens):

Är Benjamin Ingrosso den störste vi har? (Lång är han åtminstone inte.) Lifehacket för att få VILKEN KILLE DU VILL! (För ett år sedan visste jag inte vad ett lifehack var, nu är...