Preview Mode Links will not work in preview mode

Daddy Issues


Jan 31, 2019

Andra avsnittet av Julia Frändfors och Julia Lyskovas ofiltrerade odyssé bjuder bland annat på ångestsamtal till 112, galna pojkvänner och sjuka uppbrott.