Preview Mode Links will not work in preview mode

Daddy Issues

Dec 11, 2019

”Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now”


Dec 5, 2019

Ett matigt avsnitt där allt kan hända - OCH OCKSÅ GÖR DET! Tune in turn on drop out. Jag menar "LEVERPASTEJ"... Va?

Arbetstiteln var länge "Kan du swisha för helgen?" tills vi fick en "Just Do It"-uppenbarelse och fastnade för "Morgonprutten". Vi tyckte det låg fint i munnen, vi tänkte merch, vi tänkte...


Nov 27, 2019

Fyra P och en begravning. Feelgood. Roligt. Glöm inte: Enjoy the beauty and power of your youth


Nov 20, 2019

Julia Frändfors och Julia Lyskova tar här avstamp i det solipsistiska tankegodset från det kunskapsteoretiska fältet och skärskådar jagets möjligheter och begränsningar. Frändfors lanserar sedan sin teori "En ficka i tiden" och utvidgar därmed sin fenomenologi, medan Lyskova presenterar sina senaste rön...


Nov 13, 2019

Tjejerna avslöjar allt.